#

Puomilaitteet

Perustuotteitamme ovat puomilaitteet ja niihin saatavat erilaiset sovellukset. Puomeja on saatavissa 1-6 metrin pituisella puomivarrella ajoväylästä riippuen.

Puomiin avaukset voidaan suorittaa kauko- ohjaimella, etätunnisteella, numerokoodilla, RFID- tunnistuksella tai Gsm puhelimella. Myös kulunvalvonta järjestelmän sovellutukset voidaan kytkeä puomilaitteistoon ja koko pysäköintijärjestelmään.

Puomilaitteistoihin on saatavissa myös automaattinen avaus- ja sulkutoiminto, sekä ajastin ohjelmia.

Liikennepuomit soveltuvat hyvin kevyen ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Kiinteistöpuomeilla saadaan pysäköinti hallintaan vain sallituille pysäköijille. Teollisuuspuomeilla voidaan ohjata liikennettä hallitusti tehdasalueilla. Traffex Oy:n toimittamat ajoneuvopuomit soveltuvat hyvin Suomen kylmiin olosuhteisiin.

Korkeuspuomilla voidaan selvästi esittää suurin sallittu ajokorkeus.